Uitschrijven

Als u het lidmaatschap wilt stoppen dan wordt u verzocht dit via e-mail of per brief aangeven. Zie “contact” voor de adres gegevens. Als u twee achteréénvolgende jaren niet betaalt, dan wordt u automatisch uitgeschreven als lid na goedkeuring van het bestuur tijdens de jaarlijkse ledenvergadering.