Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Uitvaartvereniging Loppersum (maart 2020).

Geachte familie/mevrouw/mijnheer

Het lidmaatschap van de vereniging kent momenteel de volgende verstrekkingen:

 • De regeling door de voorganger van alle noodzakelijke en wettelijke verplichtingen tot maximaal € 125,-
 • De diensten van de dragers.
 • De auto waarin de overledene wordt vervoerd tot maximaal € 125,-
 • Het luiden van de kerkklok tijdens de uitvaart.
 • De opbaring in de eigen aula is kosteloos, bij opbaring thuis of in een andere aula geldt een aanvullende vergoeding van € 100,- op de pakketwaarde.
 • Kosten van rouwbrieven tot maximaal € 118,-


De pakketwaarde vertegenwoordigd een bedrag ad € 700,-

Voor eigen rekening kunnen o.a. de kosten zijn voor:

 • De kist.
 • Advertenties en de eventuele meerkosten van rouwbrieven.
 • Akte van overlijden.
 • Bloemstukken.
 • Het condoleanceregister.
 • De dankbetuigingen.
 • Volgauto(’s).
 • Grafrechten.
 • Grafmonument of sierurn.
 • Onderhoud van het graf.
 • Verzorging van de  overledene.

Hiervoor adviseren wij u een verzekering af te sluiten naar eigen keuze.

Indien er elders wordt begraven of gecremeerd dient de plaatselijke uitvaartverzorger contact op te nemen met de administrateur.

De jaarlijkse contributie bedraagt momenteel € 17,00 bij automatische incasso en € 18,00 bij betaling middels acceptgiro.

Indien wij twee achtereenvolgende jaren geen contributie hebben ontvangen na schriftelijke herinnering, zullen wij u uit ons ledenbestand moeten verwijderen.
Er kunnen dan geen aanspraken meer op de vereniging verhaald worden.
Wij verzoeken u wijzigingen, en zeker ook opzeggingen schriftelijk of liever per e-mail aan ons te melden, waarna bevestiging daarop zal plaats vinden.

De vereniging kan niet-leden ook van dienst zijn met dien verstande dat de kosten dan pl. 40% hoger zullen uitvallen.

Voor het inschrijven van een volwassene geldt een inkoopsom.
Wij rekenen hiervoor het jaarlijkse contributiebedrag vanaf de 18-jarige leeftijd.

Wij constateren reeds meerdere jaren dat er betaald wordt voor niet meer inwonende leden. Ons verzoek aan u is om zoveel mogelijk deze adressen aan ons door te geven om problemen in de toekomst te voorkomen (niet meer achterhaalbare adressen). Deze niet meer inwonende leden zullen dan afzonderlijk een nota/acceptgiro op hun eigen adres ontvangen.

Wij werken samen met uitvaartverzorging J. van Houten te Appingedam,

telefoon; 0596-571817 

mobiel; 06-28335331

e-mail adres; info@vanhoutenuitvaart.nl

Website; http://www.vanhoutenuitvaart.nl

Let op: onze bankrekening is NL30 RABO 0157 9118 29

Dit is van belang indien u geen gebruik maakt van de accept-giro.

Indien u wel gebruik maakt van deze acceptgiro:

Wij hebben uw IBAN-bankrekening reeds ingevuld, mocht dat niet het geval zijn dan verzoeken wij u deze zelf in de juiste hokjes te plaatsen (moet wel IBAN gerelateerd zijn, is te vinden op uw bankafschriften)

Peter Norg
Administratie Uitvaartvereniging Loppersum
E-mail; administratie@uitvaartloppersum.nl
Telef. 06 46 44 56 61 Website: www.uitvaartloppersum.nl